Http://ifanvn.com nơi chia sẻ đam mê, làm đẹp iPhone với rất nhiều theme, font thoả sức sáng tạo, cá nhân hoá iPhone của bạn!
Trên website có sử dụng tài nguyên ở tất cả các nguồn. Chủ yếu trên group, và ở website một số chỗ có ghi tên tác giả nhưng nhiều chỗ không tiện hoặc không biết tên tác giả. Vậy mong tác giả và các bạn thông cảm.
Cảm ơn đã ghé thăm.
Status bar trọn bộ


Tải file tại đây chép vào Library/Themes kích hoạt bằng Anemone hoặc Winterboard.


Pin dùng Alkalne để kích hoạt. Tải file tại đây giải nén chép vào Library/Alkaline.

ifanvn

Theme Facebook Hellokitty


Tải file tại đây chép vào Library/Themes kích hoạt bằng Anemone hoặc Winterboard.ifanvnMàn hình khoá và màn hình chính


Sử dụng LockHTML, iWidgets, Anemone hoặc XenHTML để kích hoạt.
Đối với LockHTML chép vào var/mobile/Library/LockHTML.
Đối với iWidgets chép vào var/mobile/Library/iWidgets.
Đối với Anemone chép vào Library/Themes.
Đối với XenHTML thì nó kích hoạt được theme của iWidgets, LockHTML và SBHTML.ifanvn

>>>xem thêm


Fonts chữ full tiếng Việt iOS9


Sử dụng BytaFont3 hoặc Anemone để kích hoạt.
Đối với BytaFont3 font được chép vào var/mobile/Library/BytaFont3/SwapMode.
Đối với Anemone chép vào Library/Themes.ifanvn


>>>xem thêm