Fonts chữ full tiếng Việt iOS10


Sử dụng BytaFont3 cùng Bytafont Tweak Mode để kích hoạt.
Font được chép vào Library/BytaFont.
Về việc sử dụng Anemone bản chính thức trên nguồn Bigboss thì không thể sử dụng Bytafont Tweak Mode. Chính vì thế Bùi Giang đã sửa lại Anemone để loại bỏ tính năng kích hoạt phông chữ và cho phép cài Bytafont Tweak Mode. Anemone sau chỉnh sửa đã được đưa lên nguồn ifanvn.comFonts chữ hệ thống full tiếng Việt iOS10


Coiios hệ thống được chép thẳng vào hệ thống theo từng folder tương ứng trong font sau giải nén.


ifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvn